Waarom Swinth? 

Swinth (naam is oud-Hollands voor ‘sterk, snel en gezwind’), het bedrijf van Ad Koppejan, is in 1999 opgericht in Amsterdam. Tot 2006 lag de nadruk van de dienstverlening op advisering, projectmanagement en projectontwikkeling van ICT-projecten voor met name overheden en non-profit organisaties. Deze projecten hadden vaak tot doel de communicatie tussen overheid en burgers en bedrijven te verbeteren, en zorg te dragen voor een meer professionele dienstverlening.


In 2006 werd Ad Koppejan gekozen tot Tweede Kamerlid voor het CDA en gingen de bedrijfsactiviteiten voor Swinth ‘on hold’.


Aan het Tweede Kamerlidmaatschap van Ad Koppejan kwam in september 2012 een einde. In oktober 2012 is het bedrijf Swinth weer gereactiveerd. Ad Koppejan is zich met name gaan richten op het overbruggen van de kloof tussen overheid en bedrijfsleven. Met name op het gebied van informatieveiligheid, cyber security en het waarborgen van de continuïteit van (digitale) dienstverlening van overheden. Daar is ook het bedrijf Swinth IvO-Partners uit voortgekomen. Een samenwerkingsverband van gespecialiseerde bedrijven die overheden ondersteunen bij het verbeteren van de informatieveiligheid binnen hun organisatie.


Toegevoegde waarde en missie van Swinth

Swinth ziet het als haar missie om een maatschappelijke bijdrage te leveren met het ondersteunen van overheden en het faciliteren van publiek-private samenwerking. De toegevoegde waarde van Swinth is dat zij beschikt over kennis en ervaring binnen de overheid en de werking van zowel het ambtelijk als bestuurlijk/politieke apparaat. Daarmee kan Swinth zich goed verplaatsen in de denkwijze en wensen van overheidsorganisaties of organisaties in het publieke domein. 


Tegelijkertijd heeft Swinth ook de nodige kennis en ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven en de ICT-sector in het bijzonder. Daarmee is Swinth bij uitstek de partner om de kloof en het onbegrip dat er soms is tussen overheid en bedrijfsleven, te overbruggen. We vervullen daarmee de brug functie tussen enerzijds de vraag en behoeften van overheden en anderzijds het aanbod vanuit het bedrijfsleven.


Dienstverlening

De focus van de activiteiten van Swinth richt zich op het ondersteunen van overheden, non-profitorganisaties en bedrijven bij het verbeteren van de informatieveiligheid, cyber security en het waarborgen van de continuïteit van de online dienstverlening. Daarnaast is Swinth ook actief op het gebied van advies en procesbegeleiding, projectontwikkeling en projectmanagement van projecten.

Ad Koppejan’s uitgebreide ervaring als Tweede Kamerlid en ondernemer biedt veel mogelijkheden om zowel overheden als ondernemers te helpen om publiek-private samenwerkingsprojecten tot een succes te maken. Ook is Ad Koppejan toezichthouder/commissaris bij diverse bedrijven en non-profitorganisaties.

Tenslotte is Ad Koppejan ook beschikbaar om, vanuit zijn ervaring op het snijvlak van overheid, politiek en bedrijfsleven, te spreken op congressen, seminars en workshops.