Swinth overbrugt de kloof tussen overheid en bedrijfsleven 

Swinth ziet het als haar missie om een maatschappelijke bijdrage te leveren met het ondersteunen van overheden en het faciliteren van publiek-private samenwerking. De toegevoegde waarde van Swinth is dat zij beschikt over kennis en ervaring binnen de overheid en de werking van zowel het ambtelijk als bestuurlijk/politieke apparaat. Daarmee kan Swinth zich goed verplaatsen in de denkwijze en wensen van overheidsorganisaties of organisaties in het publieke domein. 


Tegelijkertijd heeft Swinth ook de nodige kennis en ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven en de ICT-sector in het bijzonder. Daarmee is Swinth bij uitstek de partner om de kloof en het onbegrip dat er soms is tussen overheid en bedrijfsleven, te overbruggen.  We vervullen daarmee de brug functie tussen enerzijds de vraag en behoeften van overheden en anderzijds het aanbod vanuit het bedrijfsleven.

Swinth overbrugt de kloof (Foto: Zeelandbrug)

Advies & Procesbegeleiding

De denk- en werkwijze van de overheid verschilt vaak sterk van de manier waarop men in het bedrijfsleven zaken aanpakt. De samenwerking tussen deze partijen kan daardoor moeizaam verlopen en het formuleren of de realisatie van gezamenlijke doelstellingen in de weg staan.
Lees verder >

Projectmanagement

Goed projectmanagement is nodig om een project op gecontroleerde wijze, en binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld, tot een succesvol einde te brengen. Dat vraagt om commitment van de projectleider en alle teamleden.
Lees verder >

Interim Management

De behoefte aan de inzet van een interim-manager kan diverse redenen hebben. Ingrijpende verandertrajecten kunnen vaak beter door een gekwalificeerde buitenstaander worden uitgevoerd, dan door de persoonlijk betrokken interne managers.
Lees verder >

Projectontwikkeling

De samenleving verandert snel als gevolg van technologische innovaties,  economische ontwikkelingen en veranderingen op sociaal,  cultureel, en demografische gebied. Overheid en bedrijfsleven moeten hier creatief en oplossingsgericht op inspelen.
Lees verder >

Commissariaten en Raden van Toezicht

Ad Koppejan heeft na zijn Tweede Kamerlidmaatschap (2006 – 2012), zijn kennis en ervaring als toezichthouder ingezet voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Lees verder >

Presentaties & Lezingen

Bent u op zoek naar een interessante spreker en boeiende presentatie van een ondernemer met zowel ervaring in het bedrijfsleven als in de politiek? Of zoekt u een gespreksleider of dagvoorzitter? Dan kan Ad Koppejan voor u over héél veel onderwerpen een presentatie verzorgen.
Lees verder >

@SwinthNL