Advies & Procesbegeleiding 

De denk- en werkwijze van de overheid verschilt vaak sterk van de manier waarop men in het bedrijfsleven zaken aanpakt. De samenwerking tussen deze partijen kan daardoor moeizaam verlopen en het formuleren of de realisatie van gezamenlijke doelstellingen in de weg staan.

 

Swinth is in staat deze verschillende werelden met elkaar te verbinden, en de samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen of verder te optimaliseren. Swinth kan in de rol van adviseur en procesbegeleider een waardevolle bijdrage leveren aan betrokken partijen (zowel aan de beleidsmatige als aan de uitvoerende kant) als het gaat om:

 

  • het in kaart brengen van alle relevante belanghebbenden bij een project, bijvoorbeeld overheden, ondernemers, bewoners, belangengroeperingen zoals vakbonden, natuurorganisaties etc.;
  • het maken van een inschatting van het politieke krachtenveld en de politieke haalbaarheid van een project;
  • het tot stand brengen van dialoog en samenwerking tussen alle belanghebbenden;
  • het formuleren van gezamenlijke projectdoelstellingen waardoor er win-win situaties kunnen ontstaan voor alle belanghebbenden;
  • de inpassing van projectdoelstellingen in beleid.

 

De adviesstijl van Swinth is praktisch en no-nonsens. Wij geloven dat klanten niet gebaat zijn bij adviseurs die hen naar de mond praten. Daarom is een eerlijk verhaal voor ons altijd het uitgangspunt.

 

U kunt bij Swinth terecht als u vragen heeft op het raakvlak overheid – bedrijfsleven, publiek – private samenwerking en vraagstukken die spelen in een sterk gepolitiseerd krachtenveld. Swinth heeft – in de persoon van Ad Koppejan – veel projecten uitgevoerd voor overheden op zowel rijks-, provinciaal-, waterschaps- als gemeentelijk niveau. Ad Koppejan heeft als ondernemer en als politicus zowel vanuit de overheid als voor de overheid gewerkt. Deze jarenlange ervaring zet hij graag in.