Projectontwikkeling 

De samenleving verandert snel als gevolg van technologische innovaties, economische ontwikkelingen en veranderingen op sociaal, cultureel, en demografische gebied. Overheid en bedrijfsleven moeten hier creatief en oplossingsgericht op inspelen.
Swinth is graag bereid mee te denken en te participeren in projecten die betrekking hebben op gebiedsontwikkeling, infrastructuur, havenontwikkeling, recreatie en toerisme, ICT en de financiering van MKB-bedrijven.

Als ondernemers en overheden de handen ineenslaan kan er vaak zoveel meer bereikt worden, dan wanneer ieder voor zich aan de slag gaat. Swinth brengt partijen bij elkaar die projecten gezamenlijk aan willen pakken. Bijvoorbeeld bedrijven die ten behoeve van een gemeenschappelijk doel een coöperatie opzetten. Of bedrijven en overheden die een publiek-privaat samenwerkingsverband aangaan.
Voor Swinth is, naast de financiële haalbaarheid, vooral de maatschappelijke relevantie doorslaggevend bij de beslissing om een project te starten of daaraan deel te nemen.

Al sinds haar oprichting in 1999 heeft Swinth zich met projectontwikkeling bezig gehouden. Een voorbeeld is de participatie in de oprichting van het bedrijf E-Grant, begin deze eeuw. Met E-Grant werd door middel van de opzet van digitale loketten ingespeeld op de toenemende behoefte bij overheden om haar dienstverlening ook via internet te laten plaatsvinden.
Een tweede voorbeeld is de oprichting van een internetplatform dat volksvertegenwoordigers en politici in staat stelde om met een eigen, eenvoudig te beheren, gepersonaliseerde website, effectief te communiceren met burgers.
Beide succesvolle projecten – die met financiële middelen en voor risico van Swinth zijn uitgevoerd – zijn, nadat ze hun waarde in de praktijk hadden bewezen, na een aantal jaren overgedragen aan derden ten behoeve van verdere uitbouw.

Sinds 2012 is Swinth als projectontwikkelaar betrokken geweest bij de oprichting van zogenaamde ‘kredietunies’. Kredietunies zijn coöperaties van en door ondernemers die door aan elkaar geld uit te lenen, voorzien in de behoefte aan kredieten tot € 250.000,- van MKB-bedrijven.

Daarnaast heeft Ad Koppejan vanuit Swinth, samen met Pieter Zandee, het bedrijf Swinth IvO-Partners opgezet. Een uniek samenwerkingsverband van gespecialiseerde bedrijven op het gebied van informatieveiligheid en cyber security. Daarmee kunnen overheden op de deelgebieden ‘mens’, ‘organisatie’ en ‘techniek’ ondersteuning worden geboden om hun informatieveiligheid en cybersecurity op het gewenste niveau te brengen.

De participatie van Swinth in projecten kan tot uiting komen in het voor eigen rekening en risico uitvoeren van de volgende rollen:

  • initiatiefnemer en bedenker van het project;
  • verbinder: verschillende belanghebbenden uit de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar brengen en houden;
  • adviseur;
  • projectmanager, die zich voor 100% committeert om van het project een succes te maken.