Projectmanagement 

Goed projectmanagement is nodig om een project op gecontroleerde wijze, en binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld, tot een succesvol einde te brengen. Dat vraagt om commitment van de projectleider en alle teamleden.

 

De kracht van Swinth is dat het goed in staat is om betrokkenen te motiveren en te overtuigen van nut en noodzaak van de te behalen doelstellingen, een voorwaarde voor een soepel projectverloop.

 

Swinth begint een opdracht in principe met een haalbaarheidsonderzoek en risico-analyse, waarbij vragen aan de orde komen als: Zijn de doelstellingen haalbaar binnen budget en tijd? Welke aanpak is daarvoor nodig? Is er voldoende menskracht? Waar moet aan draagvlak worden gewerkt en hoe? Op basis van deze resultaten wordt een projectplan opgesteld.

 

Als blijkt dat de door de opdrachtgever gewenste doelstellingen niet haalbaar of realistisch zijn, dan wordt niet geaarzeld de opdrachtgever hiermee te confronteren. Eerlijkheid, richting alle betrokken partijen, staat voor Swinth hoog in het vaandel. Aan een bij voorbaat als kansloos beoordeeld project zal Swinth niet deelnemen.

 

Swinth heeft – in de persoon van Ad Koppejan – voor diverse projecten het projectmanagement verzorgd. Een voorbeeld is de realisatie en het beheer van het Overheidsloket op www.overheid.nl, een project dat Europees werd aanbesteed. De doelstelling van dit project was om met behulp van een internetloket alle informatie en diensten van de overheid voor particulieren en ondernemers beschikbaar te maken. Ten behoeve hiervan werden eerst 2000 bestaande producten en diensten geïnventariseerd op basis van bestaande nationale wet- en regelgeving. Een niet eerder vertoonde opgave. Dit miljoenenproject is door Swinth binnen het daarvoor gestelde tijdbestek en budget afgerond.

 

In de rol van projectmanager en hoofd communicatie van het gemeentelijk havenbedrijf van Amsterdam was Ad Koppejan in de jaren ‘90 onder andere betrokken bij de aanleg van de Afrikahaven, de bouw van een nieuwe passagiersterminal en containerterminal en bij de lobby voor een nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Projecten waar verschillende belanghebbenden bij betrokken waren en waarbij niet iedereen in eerste instantie overtuigd was van nut en noodzaak.