Commissariaten en Raden van Toezicht 

Ad Koppejan heeft na zijn Tweede Kamerlidmaatschap (2006 – 2012), zijn kennis en ervaring als toezichthouder ingezet voor maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Op dit moment vervult Ad Koppejan de volgende toezichthoudende functies:

  • Voorzitter van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA.nl)
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de Remuneratie Commissie van de GGZ instelling Emergis
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratie Commissie van onderlinge verzekeringsmaatschappij Univé Zuid-Nederland
  • Lid van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie Zeeuwland

 

Conform de puntentelling in het kader van de wet-Irrgang, heeft Ad Koppejan nog ruimte om één extra toezichthoudende functie te vervullen.